Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Veebiraamat „Hinge olemus ja eksistents”

Eessõna

Igal inimesel on sünnist alates oma isiklik ja personaalne teerada, mida mööda ta kõnnib. Suund on kindel ja vältimatu, kuid tavapäraselt me ei tea, kas pead tinglikult liikuma vasakule, paremale, edasi, tagasi või otse.

Teekond sisaldab palju sündmuseid, mille vältel on võimalus omandada erinevaid teadmisi ja kogemusi ehk tarkuseid.

11.08.2011. Meenikunno, Põlvamaa. Fotograaf: Henry Küla

Kogemuste ja teadmiste lisandumine on vajalik eluliste ülesannete lahendamiseks. Hingeline tundlikkus võib lihtsustada erinevate otsuste vastuvõtmist. Sinu materiaalse/füüsilise maailma saavutused peegelduvad täielikult või osaliselt Sinu hingelises arengus. Seetõttu Sa oledki siin, et Su hing läbi arengu täieneks.

Aja jooksul võid avastada, et Sinu hing on muutumas Sulle üha tähtsamaks ja olulisemaks ning pöörad oma sisemaailmale enam tähelepanu.

Isiklikult leian, et ei ole mõistlik enda alateadvust eitada, vaid püüda võimalikult hästi kuulata ning teha järeldusi. Enese hinge kuulamise oskus ja analüüsimine võib tähistada, et samm-sammult arvestad endaga üha rohkem ning hakkad saama aru, mida ja kuidas oma elus pead tegema ja kujundama. Toimub hingeline areng!

Allakirjutanu on mõtisklenud enda olnud teekonnale ning on näinud ja kogenud selle kujunemist reaal-materialistlikust käsitlusest kuni suurema arusaamiseni ning teadmiseni enda ja mõne teise inimese hingest.

Pidepunktidena vajab äramärkimist:

  • „Vestlus” emaga kui olin 2 kuune, aasta 1967.
  • Järgmine oluline verstapost enda hinge tajumise teel oli 2006 aasta alguse unenägu, kus ma „käisin ära”.
  • 2007 november kui elada jäi umbes 6 tundi.
  • 2014 oktoober kui kukkusin katuselt alla ja jäin napilt ellu – enda hinge kuulamise võimaluse teadvustamine, eripäraste tajuliikide avastamine, mis on üheks aluseks kuulamise oskusele. Tundlikkuse hüppeline kasv – esimesed tõsisemad enda hinge tajumised täiskasvanueas. Algas väga ettevaatlik hinge tudeerimine ja väikesed kaootilised avastusretked iseenda sisekosmoses. Teiste inimeste hinge sügavama ja laiahaardelisema tajumise võimaluse avastamine ning üritada sellest aru saada. Esimeste huvitavamate unenägude üles kirjutamine ning püüdlused sisu mõista.
  • Tähtis vaheetapp ning teadmiste lisandumine ja paljude asjade paika loksumine pärast Eben Alexander raamatu „Tõendid taeva olemasolu kohta” läbi lugemist detsembris 2017.
  • Oluline tõuge hingelise maailma tajumisel ja õpingutel oli ema surm 15. oktoobril 2018 aastal. Spiritualistlike unenägude kasv, unede oskuslikum analüüs ja asjatundlikkuse tõus üles tähendamisel, mitmekesisem ja sügavam iseenda ning kõiksuse tajumine, enda hinge kuulamise oskuse oluline tõus ja infost lihtsam arusaamine, hingerahu oluline ja õnnetunde osaline suurenemine, võimaliku stressi ja sisepinge oskuslikum maandamine, teiste inimeste hinge ja hingelise põhiolemuse oluliselt parem tajumine.
  • September 2021. Omapäraste taju eriliikide olemasolu selgem teadvustamine.

Info hulk on vaikselt kasvamas ning seonduvalt enese tunnetamine oluliselt paranenud. Praegu arvan ja tajun, et ma ei peaks kogutud ning kogutavat teavet ainult enesele jätma, vaid jagama huvilistele ning loodan, et on abiks rohkem kui mõnele üksikule inimesele.

Viimase poole aasta tagasihoidlik sisekõnelus endaga jõudis tulemini, mil 10.09.2021 otsustasin, et on aeg jagada ka Teiega lugusid ja mõtteteri, mida edaspidi lugeda saate!

15.10.2021 tuleb esimene info veebis eetrisse. Kuupäev on sümbolistlik ning tähistab ajajärku, mil saab kolm aastat minu ema surmast ning olen tänulik, et tema hing on käinud suhteliselt sageli minu unenägudes. Justkui läbi minu tajumehhanismi tinglikult toetab, õpetab, juhendab, suunab ja kõneleb.

Eeltoodut arvestades on tegemist isikliku ja subjektiivse vaateprismaga ning ei taotle absoluutse tõe staatust. Kindlasti on tõde vastavuses minu elulisele teerajale ning selle vältel omandatavatele tarkustele. Seega teatud tõeterad on olemas, kuid millised on lugejale tähtsad või olulised, saad Sa ise teada ja aktiivse huvi korral algatad vajadusel mõne mõistliku diskussiooni!

Lisan lugusid järjepidevalt ja tasahilju juurde, mil aega on ning sisu on küpsenud. Lood esitan põhiliselt kronoloogilises järjestuses vastavalt tekkimisele ning valdavalt on süstematiseerimata. Esineb sarnaseid mõtteid, kuid teise sõnastusega. Pärast veebis avaldamist võin esitatut vastavalt vajadusele täiendada.

⬤ Kogu lugemisvara on tasuta! ⬤

⬤ Head lugemist ja nautimist! ⬤

%d bloggers like this: