Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Copyright

Käesoleva ajaveebi tekstide ja fotode kopeerimine ning mujal avaldamine mis-iganes vormis ja keeles on vajalik kooskõlastada autoriga.

Refereerimine ja tsiteerimine iga peatüki raames on lubatud kuni 100 sõna ulatuses. Vajalik on viidata autorile, peatüki numbrile, raamatu nimetusele “Hinge olemus ja eksistents” ning aadressile internetis. Üle 100 sõna korral on avaldamine oluline kooskõlastada autoriga.

Jagamine sotsiaalmeedia platvormidel on lubatud.

Raamatule viitamisel on lubatud kasutada linke ja põimlinke.

Tähtis on tähele panna ja järgida head tava avaldamisega koos viidata autorile (Henry Küla) ning allikale.

Autoriõiguste rikkumise korral on autoril Henry Küla voli kasutada kõiki seaduslikke vahendeid õigusrikkumise viivitamatuks lõpetamiseks ja nõuda kahju hüvitamist.

%d bloggers like this: