Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

2. PEATÜKK ⟡ Hing mängib minuga ⟡

Sügis, oktoober või november 1968. Olen natuke üle aastane kui õpin käima ning on mälupildid kui isa toob koju puust kiikhobuse (pressitud saepurust). Loomulikult kardan endast palju suuremat looma ja nutan kui mind ta selga tõstetakse. Isa kiigutab ja võluväel nutmine väheneb. Siiski on asi minu jaoks liiga mürakas ja nutuvõru on jätkuvalt ümber suu. Seepeale aidatakse kindlale toapõrandale ja lähim pääsetee on viuhti ema sülle peitu!

Talv 1969 Ficki suvemõisas Harku järve lähedal. Henry Küla 1,5 aastane. Fotograaf: teadmata

Natuke nuuksumist, palju paid, kallistused ja soojad lohutused teevad julgemaks ning teine katsetus on juba toekam. Kui olen hobusega juba mitu päeva tuttav olnud, siis ääri-veeri alustan temaga rääkimist. Mõni sõna siit ja teine lausejupp sealt. Hobu väga lobiseda ei taha, kuid julgustab, et võin kartmata alati kiikuda. Varsti olemegi head sõbrad!

Tean, et neljajalgne kõneleda ei oska – ta on ju puust ja elutu! Ometi räägib ja mina kõva häälega vastu! Kõik on väga loomulik! Suksu jutustab minuga ju mängult! Ema ja isa on rahulolevad, et laps on kalli raha eest ostetud mänguasja omaks võtnud!

Eelkirjeldatu on särav mälupilt, mil enese hing minuga mängib ja räägib läbi puust hobuse suu! Lapsena mõistan ja võtan kõike mänguna…, kuid sisuliselt on tegemist tõelise ja realistliku eluga.

⌘ Esineb tajuliik ning sul on võime suhelda omaenese hingega. Täiskasvanuks saades antud kirgas taju vajub tagaplaanile, kuid ei kao kuhugi ja sobilike tingimuste korral aktiveerub näiteks intuitsioonina. ⌘


Kellele ei meeldiks mängida? Mulle on samuti meeltmööda! Kuigi mänguasju ei ole palju (hind poes kõrge), ometi mängude jaoks jätkub piisavalt. Väiksemad tinasõdurid, suuremad plastmassist rüütlid, mõni üksik auto, plastmassist kahur, õele kuuluv suur karvane musta värvi karu jne.

Suured mängud ja võimsad stseenid! Kõva häälega rääkimine oma nähtamatu väga realistliku mängukaaslasega! Viimsedki teemad saab läbi arutatud! Mängult otsast otsani tekkinud probleemid lahendatud! Ja ema vaatab vahel uksepraost naeratades… poiss saab üksi hakkama… Aga ei mõista, et toimetusi juhime sünkroonselt mängukaaslasega koos, kelleks on mu enda sõbralik hing! „Kõvahäälne” mängusemu saadab mind kuni koolini ja natuke peale!

⌘ Kallid lapsevanemad! Kui teie laps räägib iseendaga mänguhoos kõva häälega, siis on suur tõenäosus, et nähtamatu mängukaaslane on tema hing, kes last nukuna, sõdurina, pehme mõmmina ja muul moel hoiab, mängib ning vajadusel lohutab. Kõva häälega endamisi või/ja mänguasjaga kõnelemine parandab lapse eneseväljendusoskust ning mõjub hingelisele arengule hästi! ⌘

Peatükk on kirjutatud septembris ja täiendatud oktoobris 2021.

Ⅰ OSA. Hingelise tundlikkuse olemus ja areng isiklike kogemuste põhjal. Parem enese mõistmine lihtsustab ümbritsevast arusaamist

Sissejuhatus esimesele osale

Järgnevates lugudes esitan läbilõike iseloomulikumatest sündmustest enda hingelise tundlikkuse kujunemises, arengus ja väljendumises. Lood olen koostanud võimalikult kokkusurutult ja eesmärk ei ole elulugu jutustada, vaid anda aimu tagamaadest. Samuti käsitlen põgusalt hingelis-immateriaalset ja reaal-materialistlikku maailmapilti ning nende vastuolusid.

Arvan, et inimese hingeline kõrge tundlikkus põhineb suures osas saatusele ja isiklikule elulisele teerajale. Teerada omakorda kirjeldab, kuidas reaalne elu sinu sisekaemust mõjutab.

1. PEATÜKK ⟡ Hingena väljaspool keha ⟡

Argipäev oktoobris 1967. Päike paistab läbi pilvede, suhteliselt tuulevaikne, kuiv, temperatuur +3 kuni +6 C. Maja juures suurtelt ja võimsatelt pärnadelt ning tammedelt on lehed täielikult kadunud, vaid mõni üksik on järgi. Leppadel veel mõned lehed on. Kell on umbes 10:30-12:15. Olen 9-nädalane.

Ema triigib pesu. Olen ruudulisel tekil laua peal paljalt selili ja siputan jalgadega. Keeramine ei ole selge ja istuda veel ei oska.

Tuba on väga soe, mis tähendab, et pliit köeb täiel võimsusel ja soemüür on tuntavalt kuum.

Ema näib olevat muretu, rahulik, naiivne, mõnevõrra piiratud ja ahta silmaringiga ning suurt õnnelikkust ma ei tunneta. Ma ei tunne end tema pojana, aga hoopiski range õpetajana või nõuandjana. Mul on täielikult laiahaardeline detailirohke ülevaade tema olnud ja tulevasest eluteest, tean kõiki tema mõtteid ja emotsioone.

Äkki tekib “selginemine” ning alustan emaga kõnelust. Häälitsuste ja häälikute abil, sest veel ei oska keeleliselt arusaadavalt väljendada. Seletan, kuidas ta peaks elama, milliseid karisid elu jooksul vältima ehk üldistatult, et käituks-toimetaks võimalikult õigesti ning suhtuks oma saatusesse suure tõsiduse ja pühendumisega. Palju sõltub temast, et elulisel teerajal komistamised ei oleks väga valusad.

Alguses ta ei pööra mulle tähelepanu ja ei saa aru taotlusest dialoogile. Tõstan mõnevõrra häält ning õnnestub, et ta mind hetkeks arusaamatul pilgul vaatab. Ja triigib edasi.

Olen visa ja läbi mõnede katsetuste ema kuulatab ja püüab aru saada. Kõigest olenemata ta ikkagi räägib teemast mööda ning selle asemel minu kui vanema ja kogenud inimese vastu austust üles näidata, hakkab ninnu-nännutamine pihta.

Ägestun ning mu hääl muutub nõudlikuks ja rangeks, mis tähendab, et ema peab mõistma ja kuuletuma. Minu hing on kehast väljunud ja kuni meetri kaugusel ning vaatan ülevalt alla omaenese praeguse täiskasvanud inimese pikkuse kõrguselt või natuke kõrgemalt lühema kasvuga ema poole.

Üritan temast üle rääkida ning annan kõrgendatud nördinud vihase hääletooniga märku, et ta peab aupaklikult vaikima kui targem räägib. Paraku ema ei saa soovist aru. Olenemata protestidest võtab mu pehmelt sülle, on väga hell, kuid natuke etteheitev ja magusalt tõre.

Hakkab kussutama ja õrnal laulval häälel rahustama ning ei lase edasi rääkida (karjuda). Hing „tõmmatakse” kehasse tagasi. Püüan hingena taas kehast korduvalt väljuda, kuid justkui magnet hoiab kinni ja tõmbejõudu ei ole ole võimalik kuidagi eirata.

Kussutamise ja äiutamise tulemusena lõpetan paari minuti jooksul kisendamise ning suigun unne. Avatud aken immateriaalsesse maailma peaaegu sulgub ja pikaks ajaks.

Resümee

Vestlus emaga kestis kuni 12 minutit. Kehast väljas käimine näitab, et hingena esinesin oma igavikulises põhiolemuses, tarkuses ja võimetega. Olin toimekas, tegus, tahtejõuline ja aktiivne, et panna asjad liikuma endale teada olevalt õiges suunas.

Ma ei olnud rahulolev, mistõttu tõstsin enesekindlalt häält ja muutusin temperamentseks ning jõuliseks. Olin väga häiritud ema rumalusest ja et ta minust üldse aru ei saa.

Juhin tähelepanu asjaolule, et esineb nn keha mälu ja hinge mälu. Peavoolu teadus selgitab, et pikaajalised mälestused pärinevad konkreetsest aju piirkonnast. Kui hing on kehast väljas, siis piltlikult esineb ka hinge mälu. Mälust ja varajastest mälestustest edaspidistes artiklites.

Tõenäoliselt esineb seos kehast väljas käimise aja ja ema surmakuupäeva ning kellaaja vahel. Võimalik, et kehast väljas käimine oli 16-18 oktoobril 1967 aastal, pigem 16-17 oktoober. Ema suri 15. oktoobril 2018. aastal kell 10:30. Järelikult minu hing teadis juba tollel ajal, millal ema sureb.

Seos kirjeldab, et 54 aastat hiljem saaksin aru ja jätkuvat kinnitust, et:

⌘ Mateerias esineb põhjuslikkus ja ettemääratus ning võimalik, et ka immateriaalsuses. ⌘

Sidusus annab märku igavikulise hinge olemasolust. Tähendab:

⌘ Info kõige kohta on kogu aeg olemas ja kirjeldatud nn infodimensioonis. ⌘

Kahe oktoobris olnud sündmuse vahelise mõeldava seose avastasin 29.09.2021.

Peatükk on kirjutatud augustis 2020 ja täiendatud septembris-oktoobris 2021.

Veebiraamat „Hinge olemus ja eksistents”

Eessõna

Igal inimesel on sünnist alates oma isiklik ja personaalne teerada, mida mööda ta kõnnib. Suund on kindel ja vältimatu, kuid tavapäraselt me ei tea, kas pead tinglikult liikuma vasakule, paremale, edasi, tagasi või otse.

Teekond sisaldab palju sündmuseid, mille vältel on võimalus omandada erinevaid teadmisi ja kogemusi ehk tarkuseid.

11.08.2011. Meenikunno, Põlvamaa. Fotograaf: Henry Küla

Kogemuste ja teadmiste lisandumine on vajalik eluliste ülesannete lahendamiseks. Hingeline tundlikkus võib lihtsustada erinevate otsuste vastuvõtmist. Sinu materiaalse/füüsilise maailma saavutused peegelduvad täielikult või osaliselt Sinu hingelises arengus. Seetõttu Sa oledki siin, et Su hing läbi arengu täieneks.

Aja jooksul võid avastada, et Sinu hing on muutumas Sulle üha tähtsamaks ja olulisemaks ning pöörad oma sisemaailmale enam tähelepanu.

Isiklikult leian, et ei ole mõistlik enda alateadvust eitada, vaid püüda võimalikult hästi kuulata ning teha järeldusi. Enese hinge kuulamise oskus ja analüüsimine võib tähistada, et samm-sammult arvestad endaga üha rohkem ning hakkad saama aru, mida ja kuidas oma elus pead tegema ja kujundama. Toimub hingeline areng!

Allakirjutanu on mõtisklenud enda olnud teekonnale ning on näinud ja kogenud selle kujunemist reaal-materialistlikust käsitlusest kuni suurema arusaamiseni ning teadmiseni enda ja mõne teise inimese hingest.

Pidepunktidena vajab äramärkimist:

  • „Vestlus” emaga kui olin 2 kuune, aasta 1967.
  • Järgmine oluline verstapost enda hinge tajumise teel oli 2006 aasta alguse unenägu, kus ma „käisin ära”.
  • 2007 november kui elada jäi umbes 6 tundi.
  • 2014 oktoober kui kukkusin katuselt alla ja jäin napilt ellu – enda hinge kuulamise võimaluse teadvustamine, eripäraste tajuliikide avastamine, mis on üheks aluseks kuulamise oskusele. Tundlikkuse hüppeline kasv – esimesed tõsisemad enda hinge tajumised täiskasvanueas. Algas väga ettevaatlik hinge tudeerimine ja väikesed kaootilised avastusretked iseenda sisekosmoses. Teiste inimeste hinge sügavama ja laiahaardelisema tajumise võimaluse avastamine ning üritada sellest aru saada. Esimeste huvitavamate unenägude üles kirjutamine ning püüdlused sisu mõista.
  • Tähtis vaheetapp ning teadmiste lisandumine ja paljude asjade paika loksumine pärast Eben Alexander raamatu „Tõendid taeva olemasolu kohta” läbi lugemist detsembris 2017.
  • Oluline tõuge hingelise maailma tajumisel ja õpingutel oli ema surm 15. oktoobril 2018 aastal. Spiritualistlike unenägude kasv, unede oskuslikum analüüs ja asjatundlikkuse tõus üles tähendamisel, mitmekesisem ja sügavam iseenda ning kõiksuse tajumine, enda hinge kuulamise oskuse oluline tõus ja infost lihtsam arusaamine, hingerahu oluline ja õnnetunde osaline suurenemine, võimaliku stressi ja sisepinge oskuslikum maandamine, teiste inimeste hinge ja hingelise põhiolemuse oluliselt parem tajumine.
  • September 2021. Omapäraste taju eriliikide olemasolu selgem teadvustamine.

Info hulk on vaikselt kasvamas ning seonduvalt enese tunnetamine oluliselt paranenud. Praegu arvan ja tajun, et ma ei peaks kogutud ning kogutavat teavet ainult enesele jätma, vaid jagama huvilistele ning loodan, et on abiks rohkem kui mõnele üksikule inimesele.

Viimase poole aasta tagasihoidlik sisekõnelus endaga jõudis tulemini, mil 10.09.2021 otsustasin, et on aeg jagada ka Teiega lugusid ja mõtteteri, mida edaspidi lugeda saate!

15.10.2021 tuleb esimene info veebis eetrisse. Kuupäev on sümbolistlik ning tähistab ajajärku, mil saab kolm aastat minu ema surmast ning olen tänulik, et tema hing on käinud suhteliselt sageli minu unenägudes. Justkui läbi minu tajumehhanismi tinglikult toetab, õpetab, juhendab, suunab ja kõneleb.

Eeltoodut arvestades on tegemist isikliku ja subjektiivse vaateprismaga ning ei taotle absoluutse tõe staatust. Kindlasti on tõde vastavuses minu elulisele teerajale ning selle vältel omandatavatele tarkustele. Seega teatud tõeterad on olemas, kuid millised on lugejale tähtsad või olulised, saad Sa ise teada ja aktiivse huvi korral algatad vajadusel mõne mõistliku diskussiooni!

Lisan lugusid järjepidevalt ja tasahilju juurde, mil aega on ning sisu on küpsenud. Lood esitan põhiliselt kronoloogilises järjestuses vastavalt tekkimisele ning valdavalt on süstematiseerimata. Esineb sarnaseid mõtteid, kuid teise sõnastusega. Pärast veebis avaldamist võin esitatut vastavalt vajadusele täiendada.

⬤ Kogu lugemisvara on tasuta! ⬤

⬤ Head lugemist ja nautimist! ⬤

%d bloggers like this: